Filtr pevných částic

Co to je DPF

Filtr pevných částic

často označen DPF – Diesel Particulate Filter (z angličtiny) nebo FAP Filtre Anti Particules  (z francouzštiny). Je to zařízení odstraňující karcinogenní, velmi jemné prachové částice z výfukových plynů vozidel s naftovým motorem. Systém funguje na principu zachytávání jemných pevných částic (PM10 – Particulate Matter) na porézním materiálu poloprůchodných kanálků filtru. Filtr je čištěn spálením sazí zachycených sítkem – úplným nebo na částice menší, které sítkem projdou – vysokou teplotou, které je dosaženo dvěma způsoby, pasivní nebo aktivní regenerací.

Filtr je často používán pro dosažení příslušné úrovně emisí ve spojení s úpravou výfukových plynů technologií EGR, kde může být kombinován s DOC (Diesel Oxidation Catalyst). Průchodnost DPF je přibližně 150.000 km. Pak je potřeba koupit nový (dle autorizovaných servisů) nebo strojově vyčistit, což je cenově výhodnější. 

Pasivní a aktivní regenerace

Pasivní regenerace – probíhá samovolně vždy, když pracovní podmínky motoru odpovídají teplotám výfukových plynů přibližně 350–500 °C a teplota uvnitř DPF tak umožní hoření zachycených částic. Takovéto provozní podmínky odpovídají režimu konstantně vyššího zatížení motoru (setrvání motoru ve vyšších otáčkách a vyšším zatížení po delší dobu), například při jízdě po dálnici.

Aktivní regenerace – probíhá po 300–1000 km, pokud nenastala možnost pasivní regenerace (tj.např. v městském provozu) a filtr se blíží svému naplnění. Teplota výfukových plynů je uměle zvýšena na asi 600° C – používá se k tomu změna časování vstřiků motoru v kombinaci s vyšším množstvím paliva, aditiva, která podporují hoření nebo dokonce speciální dávkovací zařízení paliva po dobu regenerace do výfuku před filtr.